Reklamační podmínky

Reklamace
Reklamovat lze pouze zboží objednané prostřednictvím internetového obchodu. Informace o délce záruky je k dispozici v detailu položky kliknutím na produktové číslo zboží v průběhu objednávání. Záruční doba na zboží je uvedena na dodacím listu, její délka je vyjádřena v měsících a začíná datem dodání. Dodavatel se zavazuje dodržovat záruční lhůty garantované výrobcem. Reklamované zboží je zákazník povinen doručit na svoje náklady na adresu dodavatele v originálním balení s kompletním obsahem dodávky včetně manuálů a včetně kopie pořizovacích dokladů (faktura a dodací list). Při reklamaci zboží je povinností zákazníka zároveň sdělit dodavateli důvod reklamace. Maximální doba na vyřízení reklamace je 30 kalendářních dnů od přijetí reklamace.

Jindřich Poštulka
Na Orátě 497
783 61 Hlubočky
Provozováno v systému eReseller